Tempitimor (Dili)-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu nasional haksesuk malu relasiona ho proposta alterasaun urzensia lei jestaun finanseira, deputadu balun apoiu altera i balun lakohi i propoint levantamento fundu extraordinária.

.