Tempotimor (Dili)- Prezidente Komisaun A Parlamentu Nasionál foun, deputadu Joaquim do Santos ‘Borluli’ promete katak, durante mandatu sei organiza Lei Anti Korupsaun (LAK) ho lalais atu bele finaliza iha tempu badak.

.